آخرین موجودی مک بوک و تبلت های اپل با قیمت

آخرین موجودی مک بوک و تبلت های اپل با قیمت

mac book pro 2020
MYD a2 41500
myd 82 41500
mxk 52 42500
mxk 32 3600


macbook pro 16 2019
mvv k2 7600
mvv m2 7600
mvv l2 6900


Macbook IR 2020
MGN E3 41000
MGN D3 35500
MGN 73 41000
MGN 63 35500

MVH 52 34500
MVH 22 34500

MWTK2 27000
MWTJ2 27000
MWTL2 27500

IPAD PRO 12,9 2020
1TB 4G BLAC 47000
512 4G BLACK 43000
128 4G BLACK 32500
256 WIFI BLACK 30000
128 WIFI BLACK 28500

IPAD PRO 11 2020
1TB 4G BLACK 39500
512 4G BLACK 37000
256 WIFI BLACK 27000
128 WIFI BLACK 25500
128 WIFI SILVER 25500

IPAD 8 10,2 2020
128 WIFI BLACK 14000
128 WIFI GOLD 14000
128 WIFI SILVER 14000
32 4G BLACK 15700
32 4G GOLD 15700
32 4G SILVER 15700
32 WIFI BLACK 11000
32 WIFI SILVER 11000

IPAD 7 10,2 2019
128 4G GOLD 16500
32 WIFI SILVER 99000

AIR 42020
256 WIFI GREEN 27500
256 WIFI BLACK 27500
64 WIFI BLACK 21000
64 WIFI BLUE 21000

IPAD MINI 5 2019
64 4G GOLD 17500
64 WIFI BLACK 13900

IPAD PRO 2017 12,9 512 22000